Domů >> Úřední deska >> Povinně zveřejňované údaje

Povinně zveřejňované údaje

Název
Obecní úřad Albrechtice nad Vltavou

Důvod a způsob založení
Zákon č.128/2000 Sb.,o obcích v platném znění

Organizační struktura
Příspěvková organizace

Organizační složky

Ostatní

Kontaktní poštovní adresa
Albrechtice nad Vltavou 79
39816 ALBRECHTICE NAD VLTAVOU

Úřední hodiny
po- pá 7.30 – 12,00
12,45 – 15.30

Telefonní čísla

Adresa internetové stránky
http://www.albrechticenadvltavou.cz

e-mail
ou@albrechticenadvltavou.cz

Případné platby lze poukázat
KB Písek 3424271/0100


00249521

Žádosti o informace, příjem žádostí a dalších podání, opravné prostředky, formuláře, popisy postupů – návody pro řešení životních situací, nejdůležitější používané předpisy, sazebník úhrad za poskytování informací, výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. vyřizuje
kancelář Obecního úřadu Albrechtice nad Vltavou