Domů >> Základní škola a Mateřská škola >> ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA V MŠ

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA V MŠ

Motto: ,,Přírodu má každý rád, je s ní také kamarád"

V naší MŠ již léta probíhá enviromentální výchova.Děti ji mají rády a aktivně se jí účastní. Příklady některých témat EV :

 1. ČISTÍME LES
 2. OBLOVKA ŽRAVÁ
 3. POZNÁVÁME LESNÍ ZVĚŘ
 4. ŠNEČÍ ŠKOLKA
 5. DOPRAVNÍ VÝCHOVA
 6. VYRÁBÍME Z PŘÍRODNIN
 7. SEZNAMUJEME SE S ŽIVOTEM PTÁKŮ
 8. NAŠE PLANETA
 9. JEŽKU POD JABLONÍ,JABLÍČKA TAM KRÁSNĚ VONÍ,…
 10. CO ROSTE NA ZAHRÁDCE A ZAHRADĚ?
 11. ÚKLID ZAHRADY
 12. PÉČE O LESNÍ ZVĚŘ
 13. ZA ZVÍŘÁTKY DO MAKOVA
 14. TŘÍDÍME ODPAD

Připravuje se projekt – VYBUDOVÁNÍ ,VZNIK A ÚPRAVY DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A ZAHRAD V PŘÍRODNÍM STYLU PŘI MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH, kterým se bude enviromentální výchova prohlubovat a pokračovat.

V rámci tohoto projektu,po splnění určitých kritérií,bychom se mohli dočkat vybudování přírodní zahrady na školním pozemku.

 1. Čistíme les 1. Čistíme les 1. Čistíme les 1. Čistíme les 1. Čistíme les 2. Obloukovka žravá 2. Obloukovka žravá 3. Poznáváme lesní zvěř 4. Šnečí školka 4. Šnečí školka 5. Dopravní výchova 5. Dopravní výchova 5. Dopravní výchova 5. Dopravní výchova 6. Vyrábíme z přírodnin 6. Vyrábíme z přírodnin 6. Vyrábíme z přírodnin 6. Vyrábíme z přírodnin 7. Seznamujeme se s životem ptáků 7. Seznamujeme se s životem ptáků 7. Seznamujeme se s životem ptáků 7. Seznamujeme se s životem ptáků 7. Seznamujeme se s životem ptáků 8. Naše planeta 8. Naše planeta 9. Ježku pod jabloní, jablíčka tam krásně voní... 9. Ježku pod jabloní, jablíčka tam krásně voní... 9. Ježku pod jabloní, jablíčka tam krásně voní....10. Co roste na zahrádce a zahradě?10. Co roste na zahrádce a zahradě?10. Co roste na zahrádce a zahradě?11. Úklid zahrady11. Úklid zahrady12. Péče o lesní zvěř12. Péče o lesní zvěř13. Za zvířátky do Makova13. Za zvířátky do Makova14. Třídíme odpad14. Třídíme odpad14. Třídíme odpad