Domů >> Dotace, granty - 2017

Dotace, granty - 2017

Zpřístupnění OÚ Albrechtice nad Vltavou

http://www.albrechticenadvltavou.cz/…du_small.jpg
Celkové náklady: 1 156 687,20 Kč
Dotace Jihočeského kraje: 200 000,00 Kč

Vybudováním a zprovozněním výtahové plošiny bylo zajištěno zpřístupnění obecního úřadu, obřadní síně, knihovny, pošty a informačního centra i pro starší a tělesně postižené občany. Toto zařízení je denně využíváno výše uvedenými občany, čímž byla splněna první etapa zpřístupnění budovy obecního úřadu.

Nákup sekačky

Tento projekt byl realizován v rámci „Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2017“
Celkové náklady: 1 149 403,00 Kč
Dotace Jihočeského kraje: 300 000,00 Kč
Nadační příspěvek ČEZ: 120 000,00 Kč

Nákupem samochodné víceúčelové sekačky Gianni Ferrari PG280DW došlo ke zlepšení péče o veřejnou zeleň a vzhledem k zakoupenému příslušenství ( vysávací hadice, zametač, rozmetadlo, radlice na sníh) bude tento stroj využíván po celý rok.

Odstranění sedimentu – vodní nádrž Kuchyňka

Projekt byl realizován za podpory Jihočeského kraje z prostředků Dotačního programu Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích
Celkové náklady: 348 928,00 Kč
Dotace Jihočeského kraje: 132 662,00 Kč

Odstraněním sedimentu byla zvětšena retenční kapacita rybníka a bylo provedeno vyčištění výpusti. Tím byla splněna podmínka pro znovuužívání vodní nádrže k požárním účelům jako jediný zdroj vody při případném požáru.

Historická stezka Albrechtickem

Tento projekt byl realizován za podpory Jihočeského kraje v rámci Dotačního programu Podpora cestovního ruchu
Celkové náklady: 193 402,00 Kč
Dotace Jihočeského kraje: 40 000,00 Kč

Byl zpracován ucelený obraz týkající se historie všech místních částí Albrechtic. Byly zpracovány historické informace, vytvořeny panely, umístěny na turisticky frekventovaná místa a byla vydána publikace o místních historických památkách.

SouborTypVelikostDatum
Nákup sekačkypdf2179 kB22.92017
Historická stezka Albrechtickem.pdfpdf1784 kB12.10.2017
Odstranění sedimentu - rybník Kuchyňka.pdfpdf2412 kB19.9.2017
Zpřístupnění OÚ Albrechtice nad Vltavou.pdfpdf1385 kB28.8.2017